Công tác xây dựng ngành và Thi đua khen thưởng

 Văn phòng Sở

 

Đặng Thị Thu Hường

Chánh Văn phòng

Hoàng Thị Thu Hà

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Thị Thảo Anh

Chuyên viên

Vũ Thị Hường

Chuyên viên

Nguyễn Thị Phương Thúy

Văn Thư- Lưu trữ

Bùi Thị Thanh Hiền

Kế toán

 

 

 

 

Tin mới

Viết bởi Admin Sở Tư pháp