Công tác xây dựng ngành và Thi đua khen thưởng

Ngày 10/7/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Quách Đình Minh- Giám đốc Sở Tư pháp, Hồ Ngọc Dinh- Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh và đại diện Sở Nội vụ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp.

GIAO BAN BTP TRUC TUYEN-min

Giao ban Bộ Tư pháp trực tuyến

6 tháng đầu năm 2017, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội do Quốc hội, Chính phủ đề ra, ngành Tư pháp đã triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao; hoàn thành 37/40 nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch (đạt 90,25%). Bộ Tư pháp phối hợp cùng các Bộ, Ngành tích cực hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua 13/14 dự án luật, nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 41 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật pháp lệnh, giảm mạnh tình trạng "nợ đọng" văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ.

Các địa phương đã ban hành 1.520 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, 14.114 văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện.

Toàn ngành đã tổ chức thẩm định 5.189 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tiếp nhận kiểm tra theo thẩm quyền 19.770 văn bản.

Công tác PBGDPL, các lĩnh vực công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp được tăng cường. Toàn ngành đã thực hiện 689.855 cuộc tuyên truyền PBGDPL cho gần 45 triệu lượt người, phát miễn phí gần 22,3 triệu tài liệu tuyên truyền, PBGDPL. Công tác hòa giải ở cơ sở được triển khai có hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở, tiếp nhận 90.795 vụ việc hòa giải (tỷ lệ hòa giải thành đạt 75.78 %).

Tiếp tục mở rộng triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức tư pháp hộ tịch. Việc sử dụng các phần mềm, hệ thống này đã mang lại hiệu quả tích cực trong quản lý và đăng ký hộ tịch, kịp thời phục vụ Nhân dân.

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện một số Bộ, Ngành đã đề cập đến một số vướng mắc trong triển khai Luật Ban hành Văn bản quy pham pháp luật 2015 tại các địa phương; thực trạng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; Luật Công chứng, hoạt động Thừa phát lại; lĩnh vực hành chính tư pháp; công tác thi hành án dân sự..

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long yêu cầu trong thời gian còn lại của năm 2017, toàn ngành Tư pháp phải tập trung thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm. Trong đó, các đơn vị, địa phương tập trung kiện toàn về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan tư pháp các cấp; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ IV và các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; PBGDPL các Bộ luật, Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ năm 2017. Tham mưu cho Chính phủ, UBND các địa phương chỉ đạo, xử lý tốt các vấn đề mới phát sinh, dư luận quan tâm trong quá trình xây dựng, thi hành pháp luật, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển- kinh tế, xã hội của cả nước./.

 

Minh Phượng

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp