Công tác xây dựng ngành và Thi đua khen thưởng

Thi hành các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 24/02/2017, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị công chức, viên chức, lao động năm 2017. Đồng chí Quách Đình Minh- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Bùi Văn Vình, Phó Giám đốc- Chủ tịch Công đoàn sở đồng chủ trì hội nghị.

Toàn thể công chức, viên chức, lao động dự hội nghị đã được nghe các báo cáo: Tổng kết công tác tư pháp, công tác thi đua- khen thưởng, công tác tổ chức- cán bộ năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017; báo cáo tổng hợp ý kiến về công khai tài chính của 4 đơn vị dự toán; báo cáo thu, chi quỹ công đoàn và quỹ khuyến học; tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Năm 2016, cán bộ, công chức Sở và toàn ngành đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao” đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); phổ biến, giáo dục pháp luật; hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý (TGPL)… Toàn ngành đã thẩm định 163 dự thảo văn bản QPPL, đóng góp ý kiến vào 143 dự thảo, rà soát thường xuyên với 296 văn bản QPPL, cập nhật 110 văn bản QPPL cấp tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định; kiểm soát chất lượng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 32 Quyết định công bố 3.246 TTHC (trong đó chuẩn hóa 1.682 thủ tục, sửa đổi, bổ sung 64 thủ tục, hủy bỏ, bãi bỏ 1.500 TTHC trên cả 3 cấp chính quyền); tổ chức 2.876 hội nghị (từ cấp tỉnh đến cấp xã) tuyên truyền pháp luật cho hơn 524 nghìn lượt người; tổ chức 128 đợt TGPL về cơ sở, tư vấn 1.951 vụ việc…

Với kết quả này, năm 2016, Sở Tư pháp được UBND tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Tư pháp tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Giám đốc Sở Tư pháp cũng công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 11 cá nhân, tặng giấy khen cho 10 tập thể, 23 cá nhân.

Về hoạt động Công đoàn, Ban chấp hành công đoàn đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và các hoạt động xã hội như: Tổ chức các giải thể thao trong đoàn viên, các hoạt động nữ công, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài. Trong năm 2016, đã chi 58,4 triệu đồng cho các hoạt động văn hóa, thể thao, thăm hỏi đoàn viên; trao phần thưởng cho 64 học sinh là con của đoàn viên có thành tích trong học tập; bồi dưỡng, giới thiệu 4 đoàn viên ưu tú cho các chi bộ kết nạp vào Đảng. Ban chấp hành công đoàn sở Sở được Công đoàn Viên chức tỉnh công nhận “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”. Công đoàn Sở biểu dương, khen thưởng 1 tập thể, 23 cá nhân đạt thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của công chức, viên chức đã đóng góp với Giám đốc Sở và Ban chấp hành công đoàn một số nội dung liên quan đến việc phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, các giải pháp để công đoàn phát triển hoạt động, chăm lo đời sống tinh thần của đoàn viên…Các ý kiến đóng góp đã được Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn tiếp thu để chỉnh lý, đưa vào chương trình công tác năm 2017.

Hội nghị cũng bầu Ban thanh tra nhân dân khóa X, nhiệm lỳ 2017- 2019 và thống nhất thông qua 8 nhiệm vụ trọng tâm, 8 giải pháp chủ yếu trong thực hiện công tác tư pháp năm 2017 và phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”./.

G  SO TANG GK CHO CAC TAP THEĐồng chí Quách Đình Minh- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tặng giấy khen cho các tập thể

 TANG DANH HIEU CHIEN SI THI DUA CO SO

Đồng chí Quách Đình Minh- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân 

KHEN THUONG NU CONG  

Đồng chí Bùi Văn Vình, Phó Giám đốc- Chủ tịch Công đoàn sở tặng khen thưởng cho các nữ công

 

                                                                  Minh Ngọc

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp