Công tác xây dựng ngành và Thi đua khen thưởng

Ngày 13/01/2017, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2016, bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bìnhđã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời ban hành các Quyết định, Kế hoạch trên các lĩnh vực công tác tư pháp, làm căn cứ cho UBND cấp huyện và các đơn vị trong ngành thể chế và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, đúng tiến độ. 

ANH CHU TICH

Đáng chú ý, trong năm 2016, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra công tác PBGDPL, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, dịch vụ bán đấu giá tài sản tại hơn 25 đơn vị (từ cấp sở đến cấp xã); Kiện toàn được 311 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, 1.078 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và 210 công chức tư pháp- hộ tịch cấp xã; tổ chức hội nghị cấp tỉnh triển khai thi hành Bộ Luật dân sự; Bộ Luật tố tụng dân sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hộ tịch, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đến cán bộ chủ chốt các cấp và công chức làm công tác chuyên môn thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Trong năm 2016, toàn ngành đã thẩm định có chất lượng, đúng và vượt tiến độ với 163 dự thảo văn bản QPPL, đóng góp ý kiến vào 143 dự thảo văn bản QPPL, kiểm tra theo thẩm quyền 857 văn bản, cập nhật 110 văn bản QPPL cấp tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Sở cũng chủ trì thực hiện Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm soát TTHC tại tỉnh Hòa Bình” và tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 32 Quyết định công bố 3.246 TTHC; sửa đổi, bổ sung 64 TTHC; hủy bỏ, bãi bỏ 1.500 TTHC trên cả 3 cấp chính quyền; cập nhật các TTHC đã được công bố lên Cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo cơ sở pháp lý cho các sở, ngành, UBND các cấp thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực được giao quản lý.

IMG 4492

Năm 2016, tỉnh Hòa Bình đã đã tổ chức được 2.876 hội nghị (quy mô từ cấp tỉnh đến cấp xã), tuyên truyền pháp luật cho hơn 524.757 lượt người (tập trung vào các đạo luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung như: Bộ Luật dân sự; Bộ Luật hình sự; Bộ Luật tố tụng dân sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hộ tịch, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nhiều văn bản QPPL khác đến cán bộ, Nhân dân (trong đó có các đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tuyên truyền các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp; thực hiện “Ngày pháp luật”). Duy trì hoạt động của 2.145 tổ hòa giải ở cơ sở, hòa giải thành 1.041/1.151vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong dân cư (đạt tỷ lệ 90%); tổ chức thành công Hội thi ”Hòa giải viên giỏi” cấp huyện và cấp tỉnh. Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) hướng mạnh về cơ sở, tổ chức 128 đợt TGPL lưu động tại 215 địa bàn đặc biệt khó khăn, TGPL lên 2.494 vụ việc cho 2.250 đối tượng; TGPL trong hoạt động tố tụng 109 vụ, đại diện ngoài tố tụng 18 vụ. Giải quyết các yêu cầu của cá nhân, tổ chức về đăng ký hộ tịch, cấp phiếu lý lịch tư pháp; chứng thực, công chứng theo cơ chế ”một cửa” và ”một cửa liên thông”. Toàn tỉnh đã đăng ký hộ tịch cho trên 21.469 trường hợp; cấp 814 phiếu Lý lịch tư pháp; Cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi mô hình hoạt động của 6 tổ chức hành nghề công chứng (từ mô hình doanh nghiệp tư nhân sang mô hình Công ty hợp danh); Tổ chức bán bán đấu giá tài sản thành 58/149 hợp đồng hợp đồng, tổng giá trị tài sản bán được gần 111,6 tỷ đồng.

IMG 4511

Với những kết quả này, năm 2016, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình tiếp tục được Bộ Tư pháp trao tặng cờ thi đua xuất sắc và được UBND tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2017,ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm với8 giải pháp để thực hiện nhằm đưapháp luật đến với mọi người, mọi tổ chức, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội ở địa phương phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị,đồng chí Nguyễn Văn Quang,Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận,biểu dương những kết quả đạt được của ngành trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Về nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2017, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành tư pháp cần khẩn trương khắc phục những hạn chế, tồn tại như: Chưa phối hợp được với một số ngành trong kiểm soát thủ tục hành chính; khâu tham mưu còn chưa nhanh nhạy, kịp thời trong một số ít trường hợp; chất lượng thẩm định dự thảo văn bản QPPL tại một số đơn vị chưa cao; đồng thời phải tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ (mũi nhọn là nâng cao chất lượng công tác thẩm định, xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm soát thủ tục hành chính nhằm góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn” để cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và thu hút đầu tư vào tình; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công của các cơ quan, đơn vị). Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành Tư pháp cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, TGPL, công tác quản lý các lĩnh vực hoạt động hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; tăng cường phối hợp với các ngành trong các hoạt động tư pháp và nâng cao chất lượng công vụ, trách nhiệm của công chức, viên chức, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giữ ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ trưởng Bộ Tư pháp, chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã trao tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình. Giám đốc Sở Tư pháp đã tặng Giấy khen cho 29 tập thể, 42 cá nhân; đồng thời tổ chức phát động, ký giao ước thi đua năm 2017 giữa các đơn vị trong ngành./.

 

Mai Huệ

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp