Công tác xây dựng ngành và Thi đua khen thưởng

Ngày 11/7, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Thành Long, UV BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, Trần Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Lãnh đạo Sở Tư pháp chủ trì tại điểm của tỉnh, cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, phòng tư pháp các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.
 

6 tháng đầu năm, Bộ, Ngành Tư pháp đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ ngành, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra, hoàn thành 31/33 nhiệm vụ, đạt gần 94% kế hoạch. Các Bộ, cơ quan đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền hơn 400 văn bản quy phạm pháp luật(VBQPPL), riêng Bộ Tư pháp đã trình 18/18 văn bản, đề án phải trình trong 6 tháng đầu năm, đạt 100%. Các địa phương đã ban hành 1.548 VBQPPL cấp tỉnh, 2.923 VBQPPL cấp huyện. Toàn ngành đã tổ chức thẩm định 4.851 dự thảo VBQPPL. Bộ Tư pháp đã kiểm tra 1.443 VBQPPL, bước đầu phát hiện 58 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền ban hành, đến nay 9 văn bản đã được xử lý, 16 văn bản đã có hướng xử lý, 33 văn bản đang xử lý. Tính đến hết tháng 6, các Bộ, ngành, địa phương đã đánh giá tác động đối với 1.038 thủ tục hành chính (TTHC), đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 31.584 TTHC; tiếp nhận và xử lý 2.386 phản ánh kiến nghị về hành vi hành chính, quy định hành chính; thẩm định 1.653 TTHC trong 349 VBQPPL.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm. Đến nay, cả nước có trên 21.700 báo cáo viên pháp luật và trên 134 nghìn tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. 6 tháng đầu năm đã thực hiện trên 1 triệu cuộc tuyên truyền cho gần 48 triệu lượt người, phát miễn phí gần 65 triệu tài liệu tuyên truyền, PBGDPL.Thể chế cho công tác THADS, hành chính tiếp tục được chú trọng hoàn thiện, kết quả THADS đạt cao hơn cùng kỳ năm 2015. Công tác hành chính tư pháp, nhất là triển khai Luật Hộ tịch bước đầu đạt hiệu quả, kịp thời phục vụ nhân dân…

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu các địa phương đã tập trung làm rõ thêm tình hình thực tế tại địa phương, những khó khăn trong quá trình thực thi nhiệm vụ như công tác kiểm soát TTHC; kinh phí cho công tác kiểm tra văn bản QPPL chưa đảm bảo; việc ban hành VBQPPL cần nâng cao tính khả thi, đồng bộ, nhất là đối với văn bản liên Bộ, ngành; việc xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch cần có sự chỉ đạo, hạn chế tình trạng ban hành quá nhiều; một số nhiệm vụ PBGDPL mới dừng lại ở việc ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, chưa tổ chức triển khai trên thực tế, chưa khắc phục được tính hình thức trong hoạt động PBGDPL; kết quả công tác THADS chưa có sự đột phá đáng kể; việc giải quyết hộ tịch có yếu tố nước ngoài còn lúng túng; quản lý nhà nước về lĩnh vực luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản ở các địa phương còn lỏng lẻo, chưa bao quát, chưa nắm kịp thời những tiêu cực, bức xúc trong các lĩnh vực này...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của ngành. Tuy nhiên công tác ngành còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém do thể chế trong một số lĩnh vực chưa được quy định cụ thể, thống nhất, gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; vẫn còn tình trạng nợ văn bản, đặc biệt là Thông tư ở cấp Trung ương; việc thi hành pháp luật chưa mạnh mẽ, quyết liệt, THADS vẫn còn án tồn đọng, phức tạp. Bộ trưởng đồng tình với 12 nhóm nhiệm vụ của ngành trong 6 tháng cuối năm, trong đó trọng tâm tập trung xây dựng các dự án Luật; tổ chức triển khai bài bản, hiệu quả Luật Ban hành VBQPPL; đẩy mạnh công tác PBGDPL; tiếp tục triển khai quyết liệt Luật Hộ tịch; tăng cường kiểm tra, thanh tra phát hiện sai phạm ngành; trong công tác chỉ đạo điều hành phải quyết tâm thực hiện giảm họp, giảm báo cáo, giảm đi công tác chồng chéo không cần thiết.

 

Nguồn: baohoabinh.com.vn

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp