Tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/ĐU, ngày 11/10/2019 của Đảng ủy Sở Tư pháp về việc triển khai một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp và chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2022.

Ngày 05/3/2020, Chi bộ Công chứng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Công chứng lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2022). Đến dự Đại hội Chi bộ Công chứng có đồng chí Mai Ngọc Quý, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Văn Sáu, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, cùng các đồng chí đại diện cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Sở; đại diện Ban Chấp hành Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở.

Hiện nay, Chi bộ Công chứng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gồm có 02 phòng: phòng Công chứng số 1 và phòng Công chứng số 2 với 03 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Chi bộ Công chứng đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và cơ bản đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020 đã đề ra. Triển khai đầy đủ kế hoạch công tác của Đảng ủy cấp trên, kế hoạch công tác của ngành, của tỉnh để xây dựng và tổ chức triển khai việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hàng năm, 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

IMG-5967 2

Đ/c Nguyễn Văn Sáu, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Công chứng

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 với nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ quan trọng. Đại hội đã nhất trí và bầu Bí thư Chi bộ Công chứng (nhiệm kỳ 2020-2022) là đồng chí: Nguyễn Tuấn Long, Trưởng phòng Công chứng số 1./.

 

Tuấn Long

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp