Tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/ĐU, ngày 11/10/2019 của Đảng ủy Sở Tư pháp về việc triển khai một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp và chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2022.

Ngày 28/02/2020, Chi bộ 2 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hòa Bình lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2022.

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp; cùng các đồng chí đại diện cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Sở; đại diện Ban Chấp hành Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở.

Hiện nay, Chi bộ 2 có 20 đảng viên (trong đó: 18 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị). Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Chi bộ và tập thể Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hòa Bình đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và cơ bản đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020 đã đề ra. Thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh, triển khai đầy đủ kế hoạch công tác của Đảng ủy cấp trên, kế hoạch công tác của ngành, của tỉnh để xây dựng và tổ chức triển khai việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hàng năm, 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

image001dhchibo2.2020 

Các đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ 2 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hòa Bình lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2022 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 với nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ quan trọng. Đại hội đã nhất trí và bầu Chi ủy Chi bộ 2 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hòa Bình (nhiệm kỳ 2020-2022) gồm 03 đồng chí: 

+ Lưu Văn Thường, Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hòa Bình, Bí thư Chi bộ; 

+ Bùi Quang Ngọc, Trưởng phòng Hành chính – Nghiệp vụ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hòa Bình, Phó Bí thư Chi bộ; 

+ Vũ Thị Hường, Phó Trưởng phòng Hành chính - Nghiệp vụ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hòa Bình, Chi ủy viên.

 

Văn Thường

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp