Tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/ĐU, ngày 11/10/2019 của Đảng ủy Sở Tư pháp về việc triển khai một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp và chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2022.

Ngày 12/3/2020, Chi bộ 1 đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ 1 lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2022). Đến dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ 1 có đồng chí Bùi Thị Thúy Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Sở; đại diện Ban Chấp hành Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-ĐU, ngày 09/7/2019 của Đảng ủy Sở Tư pháp về việc tách Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, theo đó Chi bộ Văn phòng Sở được tách thành 02 chi bộ (Chi bộ 1 và Chi bộ 3). Hiện nay, Chi bộ 1 lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gồm 04 phòng: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng Hành chính tư pháp, phòng Bổ trợ tư pháp. Có 10 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ, (trong đó: 09 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị). Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy cấp trên, kế hoạch công tác của ngành, của tỉnh để xây dựng và tổ chức triển khai việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hàng năm, 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

image001dhchibo1.2020 

Đ/c Bùi Thị Thúy Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng các đồng chí được trúng cử vào Chi ủy Chi bộ 1 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 với nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ quan trọng. Đại hội đã nhất trí và bầu Chi ủy Chi bộ 1 (nhiệm kỳ 2020-2022) gồm 03 đồng chí: 

+ Nguyễn Văn Sáu, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Bí thư Chi bộ; 

+ Nguyễn Hương Giang, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Phó Bí thư Chi bộ; 

+ Đặng Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở, Chi ủy viên./.

 

Thu Hường

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp