Sở Tư pháp tỉnh Hoà Bình

Địa chỉ: số 566, Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình

Điện thoại: 02183.853.611 

Fax: 02183.854.606

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.