487292
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
209
349
2876
434880
25850
37171
487292

Your IP: 54.82.99.169
2019-03-24 13:46
Hide Main content block

Tin tức, sự kiện tiêu biểu

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình: Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết…

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình: Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 09 Luật và 06 Nghị quyết, căn cứ vào đó ngày 19/3/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 418/U...

Công an tỉnh Hòa Bình: Kế hoạch thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng,…

Công an tỉnh Hòa Bình: Kế hoạch thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018-2020.

Căn cứ vào Kế hoạch số 237/KH-BCDDDDA4 ngày 30/10/2018 của Bộ Công an về thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa...

Tỉnh Hòa Bình tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống…

Tỉnh Hòa Bình tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn

Thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và...

HOCTAPBAC

Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật

Hoạt động Tư pháp địa phương

Lĩnh vực Xây dựng và Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật

Hoạt động của tổ chức Đảng và Đoàn thể

Tin kinh tế - xã hội

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 2/2019

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 2/2019

Ngày 28/2, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nhằm thảo luận và cho ý kiến về Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường côn...

Tin tức mới nhất

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN: GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2008/QĐ-UBND NGÀY 27/6/2008.

9 LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN: GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2008/QĐ-UBND NGÀY 27/6/2008.

9 LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN: GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2008/QĐ-UBND NGÀY 27/6/2008.

9 LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN: GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2008/QĐ-UBND NGÀY 27/6/2008.

9 LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN: GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2008/QĐ-UBND NGÀY 27/6/2008.

9 LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN: GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2008/QĐ-UBND NGÀY 27/6/2008.

9 LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN: GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2008/QĐ-UBND NGÀY 27/6/2008.

9 LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN: GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2008/QĐ-UBND NGÀY 27/6/2008.

9 LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV


Tìm kiếm...

csdl
 phan anh kien nghi
Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình

Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

 Truyen hinh tinh

 Trang thông tin CCHC 1

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction